VCCA

Danh mục hàng hóa có khuyết tật

Tại Việt Nam

STT Thông tin hàng hóa Tên doanh nghiệp Số lượng hàng hóa bị ảnh hưởng Lý do thu hồi hàng hóa

41

(i) Mitsubishi Outlander CW5W (sx 09/2007-10/2007); (ii) CW6W (sx 09/2009) Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam 7 xe Sửa chữa và thay thế cơ cấu điều khiển cần gạt nước phía trước