BVNTD

Tôi đặt mua một chiếc mũ bảo hiểm màu trắng qua trang web bán hàng trực tuyến của một hãng kinh doanh. Khi nhận hàng do không để ý nên tôi đã không phát hiện ra chiếc mũ họ giao cho tôi là màu đỏ. Một ngày sau đó, khi phát hiện ra chiếc mũ không phải màu trắng, tôi đã yêu cầu cửa hàng đổi lại thì được cửa hàng trả lời rằng do tôi đã mở kiện hàng ra và hàng đã nhận được hơn 1 ngày rồi nên cửa hàng không thể đổi lại cái khác. Hành vi này có vi phạm pháp luật BVQLNTD hay không và có bị xử phạt hay không?