BVNTD

Tôi và bạn tôi là sinh viên, tham dự một chương trình giới thiệu sản phẩm mới của doanh nghiệp B. Tại buổi giới thiệu, nhân viên của doanh nghiệp đã bắt ép chúng tôi mua thử sản phẩm với giá rất đắt, chúng tôi từ chối thì bị đe dọa đánh đập nên đã phải mua. Hành vi này có vi phạm pháp luật BVQLNTD hay không và có bị xử phạt hay không?