BVNTD

Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian tổ chức thi kiến thức, pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương đợt II năm 2023 tại Tp. Hà Nội

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian tổ chức thi kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương (danh sách kèm theo), cụ thể như sau:

– Hình thức thi: Thi tự luận (thời gian 120 phút).

– Thời gian tổ chức:

+ Thí sinh tập trung tại phòng thi nghe phổ biến Quy chế thi: 8h30 ngày 15 tháng 12 năm 2023.

+ Thời gian thi: từ 9h00 đến 11h00 ngày 15 tháng 12 năm 2023.

– Địa điểm: Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, số 193 phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Ghi chú:

+ Thí sinh bắt buộc phải tập trung tại phòng thi để nghe phổ biến Quy chế thi.

+ Thí sinh dự thi bắt buộc phải xuất trình giấy tờ tùy thân trước khi vào phòng thi (chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu); Trường hợp không xuất trình giấy tờ tùy thân không được vào phòng thi.

+ Thí sinh dự thi không được mang tài liệu, máy tính, điện thoại, các loại phương tiện thu phát thông tin vào phòng thi.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xin trân trọng thông báo./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương