BVNTD

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KHÓA ĐÀO TẠO KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ Thông báo số 03/TB-TT ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Trung tâm Thông tin Tư vấn và Đào tạo về việc công nhận kết quả kiểm tra và cấp chứng nhận thành khóa đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.

Chi tiết xin xem file đính kèm tại đây/.

 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương