BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế có điều kiện giữa Công ty Aekyung Chemical Co., LTD. ; Công ty TNHH Hóa chất Chất hóa dẻo Vina; Công ty LG Chem, Ltd.

22/11/2023

Căn cứ : (i) Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế và các thông tin, tài liệu của Công ty Aekyung Chemical Co., LTD. ; Công ty TNHH Hóa chất Chất hóa dẻo Vina; Công ty LG Chem, Ltd.  nộp tới Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; (ii) Các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành Quyết định số 323/QĐ-CT ngày 13 tháng 11 năm 2023 về việc tập trung kinh tế có điều kiện giữa Công ty Aekyung Chemical Co., LTD. ; Công ty TNHH Hóa chất Chất hóa dẻo Vina; Công ty LG Chem, Ltd.

Căn cứ quy định tại Điều 104 và Điều 106 Luật Cạnh tranh 2018, Ủy Ban Cạnh tranh Quốc gia đăng tải nội dung Quyết định tại đây.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương