BVNTD

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

11/01/2021

Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã ban hành Quyết định số 159/QĐ-CT về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương