BVNTD

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

11/01/2021

Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã ban hành Quyết định số 159/QĐ-CT về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Thành phố Hà Nội. Hội thảo l