BVNTD

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo – Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Thi Vòng 2)

15/11/2021

      Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông tin triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo Vòng 2 như sau:

      – Thời gian tổ chức chức thi Vòng 2: ngày 23 tháng 11 năm 2021

      + Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với vị trí Chuyên viên chuyên môn, vị trí Chuyên viên tài chính, kế toán: thi viết từ 8h30 đến 11h30 (thời gian thi 180 phút);

      + Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với vị trí Chuyên viên xây dựng hệ thống thông tin: thi phỏng vấn từ 8h30 (thời gian thi 30 phút).

      – Địa điểm thi: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương, 193 Phố Vĩnh Hưng – Hoàng Mai – Hà Nội.

       Hội đồng tuyển dụng thực hiện việc gửi Giấy triệu tập tới các Thí sinh qua đường bưu điện. Trong trường hợp Thí sinh không nhận được Giấy triệu tập đề nghị liên hệ theo số điện thoại 024 22205 002 – Máy lẻ 1015 để được hỗ trợ (Giấy triệu tập và chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của Thí sinh là giấy tờ bắt buộc phải có để được vào phòng thi).

         Giấy triệu tập tại đây.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương