VCCA

Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng và điều chỉnh thời gian tuyển dụng viên chức năm 2021

14/06/2021

Thực hiện Thông báo số 94/TB-CT ngày 22 tháng 4 năm 2021 về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo, đến nay, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, cụ thể:

            – Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển: 24 hồ sơ.

            – Số lượng hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển: 24 hồ sơ.

Căn cứ Công văn số 3335/BCT-TCCB ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Bộ Công Thương về điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo như sau:

          (i) Điều chỉnh, bổ sung 02 chỉ tiêu tuyển dụng vào vị trí Chuyên viên chuyên môn

           Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiếp nhận hồ sơ dự tuyển vào vị trí Chuyên viên chuyên môn từ ngày 16 tháng 6 năm 2021 đến ngày 16 tháng 7 năm 2021 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần). Chi tiết bổ sung chỉ tiêu, xem tại đây.

          Địa điểm nộp hồ sơ: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

           Hồ sơ tuyển dụng, đối tượng ưu tiên thực hiện theo Thông báo số 94/TB-CT ngày 22 tháng 4 năm 2021.

         (ii) Thời gian tổ chức thi tuyển

         Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển nêu trên, căn cứ diễn biến dịch bệnh Covid-19, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tổ chức thi tuyển trong Quý III, IV năm 2021 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Tờ trình số 347/TTr-CP báo cáo Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi