VCCA

Hướng dẫn doanh nghiệp về quy trình nộp và thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật cạnh tranh

     Để đảm bảo nghĩa vụ thực hiện thông báo tập trung kinh tế của doanh nghiệp, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã xây dựng “Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công Thương” và “Quy trình đánh giá việc tập trung kinh tế theo quy định về thẩm định tập trung kinh tế của pháp luật cạnh tranh”.

     Các tài liệu được đăng trên trang thông tin điện tử của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và bắt đầu áp dụng từ ngày 15 tháng 5 năm 2020:

     1. Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công Thương (tải tại đây);

     2. Mẫu đơn Thông báo Tập trung kinh tế (tải tại đây);

     3. Quy trình đánh giá việc tập trung kinh tế theo quy định về thẩm định tập trung kinh tế của pháp luật cạnh tranh (tải tại đây).

     Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:           

     Phòng Kiểm soát tập trung kinh tế

     Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương

     Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

     Điện thoại: (+84 24 ) 222 05 002 (Máy lẻ: 1058 hoặc 1056); Fax: (+84 24 ) 222 05 003

     Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định