BVNTD

Hướng dẫn doanh nghiệp về quy trình nộp và thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật cạnh tranh

     Để đảm bảo nghĩa vụ thực hiện thông báo tập trung kinh tế của doanh nghiệp, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã xây dựng “Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công Thương” và “Quy trình đánh giá việc tập trung kinh tế theo quy định về thẩm định tập trung kinh tế của pháp luật cạnh tranh”.

     Các tài liệu được đăng trên trang thông tin điện tử của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và bắt đầu áp dụng từ ngày 15 tháng 5 năm 2020:

     1. Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công Thương (tải tại đây);

     2. Mẫu đơn Thông báo Tập trung kinh tế (tải tại đây);

     3. Quy trình đánh giá việc tập trung kinh tế theo quy định về thẩm định tập trung kinh tế của pháp luật cạnh tranh (tải tại đây).

     Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:           

     Phòng Kiểm soát tập trung kinh tế

     Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương

     Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

     Điện thoại: (+84 24 ) 222 05 002 (Máy lẻ: 1058 hoặc 1056); Fax: (+84 24 ) 222 05 003

     Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương