BVNTD

Cập nhật danh sách doanh nghiệp và hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP

Cục CT&BVNTD xin cập nhật danh sách doanh nghiệp và hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tính đến hết ngày 17 tháng 12 năm 2020, cụ thể như sau:

STT

Doanh nghiệp

Ngày GCN

cấp lần đầu hết hiệu lực

Ngày GCN được gia hạn

Lưu ý

1

Công ty TNHH AMWAY Việt Nam

17/10/2019

06/06/2019

 

2

Công ty TNHH Unicity MarketingViệt Nam

22/12/2019

20/12/2019

 

3

Công ty TNHH Thiên sư Việt Nam

23/12/2019

10/12/2019

 

4

Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam

25/12/2019

18/12/2019

 

5

Công ty TNHH Thương Mại Lô Hội

31/12/2019

30/12/2019

 

6

Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam

15/01/2020

14/01/2020

 

7

Công ty TNHH Elken International Việt Nam

28/01/2020

16/12/2019

 

8

Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam

05/02/2020

04/02/2020

 

9

Công ty TNHH Perfect Global (Việt Nam)

10/02/2020

07/02/2020

 

10

Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam

10/02/2020

09/02/2020

 

11

Công ty TNHH Siberian Health Quốc Tế

12/02/2020

11/02/2020

 

12

Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Hoằng Đạt

14/02/2020

12/02/2020

 

13

Công ty TNHH Một Thành viên New Image Việt Nam

27/02/2020

12/02/2020

 

14

Công ty TNHH Best World Việt Nam (Công ty TNHH Liên kết triển vọng)

09/03/2020

04/03/2020

 

15

Công ty TNHH Người Lái xe Mặt Trời

15/07/2020

05/06/2020

 

16

Công ty TNHH Phong cách sống Kim Cương Việt Nam

21/07/2020

20/07/2020

 

17

Công ty TNHH Homeway Việt Nam

28/09/2020

25/09/2020

 

18

Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi

02/12/2020

01/12/2020

 

19

Công ty TNHH Oriflame Việt Nam

12/11/2024

 

 

20

Công ty TNHH Gcoop Việt Nam

19/11/2024

 

 

21

Công ty TNHH Seacret

17/11/2024

 

 

22

Công ty TNHH Kyowon The Orm Việt Nam

26/11/2025

   

Lưu ý: Các doanh nghiệp chấm dứt hoạt động (do GCN bị thu hồi hoặc hết hiệu lực hay tự chấm dứt) vẫn có nghĩa vụ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.Như vậy tính đến thời điểm này, thị trường còn 22 doanh nghiệp đang hoạt động theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương