BVNTD

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tổ chức “Tổng kết công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp khu vực phía Bắc” tại tỉnh Quảng Ninh

Nhằm tổng kết, đánh giá công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, vừa qua ngày 28 tháng 7 năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp khu vực phía Bắc” tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trong thời gian qua, ngành bán hàng đa cấp đã tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp tiếp tục được triển khai trên mọi mặt, từ xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật, quản lý hội nghị hội thảo, đào tạo, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, tuyên truyền, phổ biến, cảnh báo nâng cao ý thức người dân.

Sau hơn 2 năm xây dựng, ngày 28 tháng 4 năm 2023, Nghị định số 18/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành và chính thức có hiệu lực vào ngày 20 tháng 6 năm 2023.

 Công tác thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp được triển khai trở lại sau dịch bệnh Covid và ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Công tác truyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý bán hàng đa cấp và cảnh báo nâng cao ý thức của người dân trước các biểu hiện của đa cấp biến tướng, đa cấp không phép được thực hiện mạnh mẽ, sâu rộng từ trung ương đến địa phương.

Về hoạt động của các doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường giảm còn 20 doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh thu của ngành bán hàng đa cấp vẫn liên tục tăng trưởng. Năm 2021, doanh thu ngành đạt hơn 19.000 tỷ đồng, tiếp tục tăng 24% so với năm 2020. Năm 2022, doanh thu ngành đạt 21.110 tỷ đồng, tăng 10,51% so với năm 2021. Như vậy, doanh thu toàn ngành bán hàng đa cấp trong 05 năm vừa qua không có năm nào giảm mà có xu hướng tăng liên tục với tỉ lệ tăng trưởng khá cao. Đóng góp của ngành vào nguồn thuế nộp ngân sách Nhà nước là 2.434 tỷ đồng.

Danh sách 5 doanh nghiệp có doanh thu bán hàng đa cấp cao nhất trong năm 2022

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn còn tồn tại, hạn chế nhất định trong việc tuân thủ pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và bị xử phạt qua hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý, trong đó 02 doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Tại Hội nghị, đại điện các Sở Công Thương phía Bắc, Hiệp hội Bán hàng đa cấp và các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã trao đổi và cùng đưa ra những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật của các cơ quan quản lý tại địa phương và những khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình tuân thủ Nghị định 18/2018/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp./. 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương