BVNTD

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xin thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 52 Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, cụ thể như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ABSONUTRIX VIỆT NAM

 – Địa chỉ trụ sở chính: số 150 Cống Lỡ, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0862928166

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312936700 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22 tháng 9 năm 2014, lần thay đổi gần nhất ngày 22 tháng 06 năm 2016.

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: Huỳnh Tấn Đạt

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 054/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia) cấp lần đầu ngày 01 tháng 9 năm 2015, sửa đổi, bổ sung lần 01 ngày 23 tháng 9 năm 2016.

2. Đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do: Doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo Quyết định số 242/QĐ-QLCT do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương ban hành ngày 23 tháng 9 năm 2016.

3. Thông tin liên hệ:

Lê Thị Nguyệt. Số điện thoại: 0568578315

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương đăng tải thông tin nêu trên, người tham gia bán hàng đa cấp và các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo tới Bộ Công Thương về việc doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp hoặc các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp gửi tới Bộ Công Thương trong thời hạn nêu trên, Bộ Công Thương ban hành văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp rút tiền ký quỹ.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương