BVNTD

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tổ chức “Hội nghị phổ biến Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp” tại Quảng Ninh

Nhằm triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, ngày 27 tháng 7 năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam tổ chức “Hội nghị phổ biến Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp” tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Nghị định này đã chính thức có hiệu lực từ ngày 20 tháng 6 năm 2023.

Hội nghị có sự tham gia của các chuyên gia, đại diện từ các cơ quan quản lý của Bộ Công Thương và các sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Bắc. Hội nghị được chủ trì bởi ông Ngô Đức Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Ông Ngô Đức Minh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị định số 18/2023/NĐ-CP. Việc ra đời của Nghị định đánh dấu những thay đổi quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam.

Ông Phạm Văn Cao, đại diện Ban quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đã trình bày những nội dung chính của Nghị định số 18/2023/NĐ-CP và Thông tư số 12/2023/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành. Trong đó, nhấn mạnh những điểm mới và những quy định quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động bán lẻ hàng hóa, hạn chế việc quảng cáo thực phẩm bằng hình ảnh y tế, đồng thời đề ra yêu cầu đối với đầu mối của doanh nghiệp tại địa phương và quy định về thông báo các hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo liên quan đến kinh doanh đa cấp.

Đại diện từ Vụ Pháp chế, bà Lô Phương Thảo đã trình bày tổng quan về quá trình sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

 
   

Bà Trần Thu Hạnh, đại diện Vụ Kế hoạch – Tài chính đã trình bày nội dung về việc chấp hành quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tại hội nghị, đại diện các Sở Công thương phía Bắc đã cùng trao đổi sôi nổi và đưa ra những giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi quy định của Nghị định 18/2018/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp./. 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương