BVNTD

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tổ chức “Hội nghị phổ biến Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp” tại Đà Nẵng

Ngày 14 tháng 7 năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tổ chức “Hội nghị phổ biến Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp” tại Thành phố Đà Nẵng. Nghị định này đã chính thức có hiệu lực từ ngày 20 tháng 6 năm 2023.

Hội nghị được chủ trì bởi ông Ngô Đức Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Ông Ngô Đức Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị định số 18/2023/NĐ-CP trong đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển bền vững của ngành bán hàng đa cấp tại Việt Nam.

Bà Hoàng Thu Trang, đại diện Ban quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đã giới thiệu nội dung chính của Nghị định số 18/2023/NĐ-CP và Thông tư số 12/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương. Trong đó, nhấn mạnh những điểm mới, những quy định quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động bán lẻ hàng hóa, hạn chế việc quảng cáo thực phẩm bằng hình ảnh y tế, đồng thời đề ra yêu cầu đối với đầu mối của doanh nghiệp tại địa phương và quy định về thông báo các hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo liên quan đến kinh doanh đa cấp.

Đại diện từ Hiệp hội bán hàng đa cấp, bà Tạ Dịu Thương đã tham gia và giới thiệu dự án sổ tay bán hàng đa cấp cho các đối tượng như doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng. Trong đó quy định rõ những quy định dành cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp, những vi phạm thường gặp và xử lý vi phạm… Sổ tay này được xem là một công cụ hữu ích trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp bán hàng đa cấp và nhà phân phối, giúp họ nắm bắt được đầy đủ thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà họ đang kinh doanh, đồng thời đảm bảo tuân thủ tối đa theo quy định của pháp luật

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp và Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam đã đặt ra những câu hỏi, các vấn đề vướng mắc trong việc tuân thủ đúng quy định mới của Nghị định 18/2023/NĐ-CP. Hội nghị cũng đã có phần trao đổi, thảo luận sôi nổi đối với các vấn đề liên quan.

Những vấn đề khó khăn vướng mắc sẽ tiếp tục được tổng hợp và chuyển đến Bộ Công Thương để làm rõ trong quá trình triển khai thực hiện./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương