BVNTD

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Homeway Việt Nam

Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (nay là Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia) đã ban hành thông báo số 433/TB-CT về việc tiếp nhận Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Homeway Việt Nam. Vừa qua, Công ty TNHH Homeway Việt Nam đã nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 52 Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Homeway Việt Nam như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp: Công ty TNHH Homeway Việt Nam.

 – Địa chỉ trụ sở chính: số 204/131/12 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.39626603

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: Hsieh Chin Hsing- Chức vụ: Giám đốc.

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 055/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia) cấp lần đầu ngày 25 tháng 9 năm 2020; sửa đổi bổ sung gần nhất ngày 21 tháng 02 năm 2022.

2. Đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do: Doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại Quyết định số 253/QĐ-CT ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

3. Thông tin liên hệ:

Tằng Mành Kín. Số điện thoại: 08.6719.4132. Email: Kelly.deng89@gmail.com

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương đăng tải thông tin nêu trên, người tham gia bán hàng đa cấp và các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo tới Bộ Công Thương về việc doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp hoặc các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp gửi tới Bộ Công Thương trong thời hạn nêu trên, Bộ Công Thương ban hành văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp rút tiền ký quỹ.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương