BVNTD

Cập nhật hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP

   STT 

                Doanh nghiệp

Ngày GCN cấp lần  đầu hết hiệu lực

 Ngày GCN được gia hạn

        Lưu ý 

1

Công ty TNHH AMWAY Việt Nam

17/10/2019

06/06/2019

 

2

Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân

18/12/2019

 

Chấm dứt hoạt động, do GCN hết hiệu lực

3

Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam

22/12/2019

20/12/2019

 

4

Công ty TNHH Thiên sư Việt Nam

23/12/2019

10/12/2019

 

5

Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam

25/12/2019

18/12/2019

 

6

Công ty Cổ phần Liên Kết Tri Thức

30/12/2019

 

Chấm dứt hoạt động, do GCN hết hiệu lực

7

Công ty TNHH Thương Mại Lô Hội

31/12/2019

30/12/2019

 

8

Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam

15/01/2020

14/01/2020

 

9

Công ty TNHH Elken International Việt Nam

28/01/2020

16/12/2019

 

10

Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam

05/02/2020

04/02/2020

 

11

Công ty TNHH Perfect Global (Việt Nam)

10/02/2020

07/02/2020

 

12

Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam

10/02/2020

09/02/2020

 

13

Công ty TNHH Siberian Health Quốc Tế

12/02/2020

11/02/2020

 

14

Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Hoằng Đạt

14/02/2020

12/02/2020

 

15

Công ty TNHH MTV Naturally Plus Việt Nam

14/02/2020

 

Chấm dứt hoạt động, do GCN hết hiệu lực

16

Công ty TNHH Một Thành viên New Image Việt Nam

27/02/2020

12/02/2020

 

17

Công ty TNHH Best World Việt Nam (Công ty TNHH Liên kết triển vọng)

09/03/2020

04/03/2020

 

18

Công ty TNHH Morinda Việt Nam

16/3/2020

 

Chấm dứt hoạt động, do bị thu hồi GCN

19

Công ty TNHH Người Lái xe Mặt Trời

15/7/2020

05/06/2020

 

20

Công ty TNHH Phong cách sống Kim Cương Việt Nam

21/7/2020

20/7/2020

 

21

Công ty TNHH Nhượng Quyền Toàn Thắng

27/7/2020

 

Chấm dứt hoạt động, do GCN hết hiệu lực

22

Công ty TNHH Homeway Việt Nam

28/9/2020

 

Đang thực hiện thủ tục gia hạn GCN

23

Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi

02/12/2020

 

Đang thực hiện thủ tục gia hạn GCN

24

Công ty TNHH Oriflame Việt Nam

12/11/2024

 

 

25

Công ty TNHH Gcoop Việt Nam

19/11/2024

 

 

26

Công ty TNHH Seacret

17/11/2024

 

 

 

     Như vậy tính đến hết ngày 05 tháng 08 năm 2020, thị trường còn 21 doanh nghiệp đang hoạt động theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

     Lưu ý: Các doanh nghiệp chấm dứt hoạt động (do GCN bị thu hồi hoặc hết hiệu lực hay tự chấm dứt) vẫn có nghĩa vụ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

     Cục CT&BVNTD trân trọng thông báo./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương