BVNTD

Cập nhật trang thông tin điện tử về quản lý Quản lý người tham gia BHĐC

STT

Doanh nghiệp

Trang thông tin điện tử

1

Công ty TNHH AMWAY Việt Nam

www.amway.com.vn

2

Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam

https://www.unicity.com

3

Công ty TNHH Thiên sư Việt Nam

http://www.tiens.com.vn

4

Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam

http://vnl.com.vn

5

Công ty TNHH Thương Mại Lô Hội

http://www.flpvietnam.com.vn

6

Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam

https://www.nuskin.com/vi_VN

7

Công ty TNHH Elken International Việt Nam

https://www.elken.com

8

Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam

https://vn.myherbalife.com

9

Công ty TNHH Perfect Global (Việt Nam)

http://www.perfect100.com.vn

10

Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam

http://totalswiss.vn

11

Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Hoằng Đạt

http://hoangdat.net

12

Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế

https://vn.siberianhealth.com/vn

13

Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam

http://newimageasia.vn/

14

Công ty TNHH Best World Việt Nam

 

15

Công ty TNHH Người Lái xe Mặt Trời

www.sunrider.com.vn

16

Công ty TNHH Phong cách sống Kim Cương Việt Nam

https://dlcvn.com.vn

17

Công ty TNHH Homeway Việt Nam

www.goodarch2u.com

18

Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi

http://www.myloi.com.vn

19

Công ty TNHH Gcoop Việt Nam

www.vn.gcoop.com

20

Công ty TNHH Seacret

http://seacret-vietnam.vn

21

Công ty TNHH Oriflame Việt Nam

http://www.oriflame.vn

 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương