BVNTD

Cục Cạnh tranh & Bảo vệ người tiêu dùng tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp khu vực phía Bắc”

     Về phía cơ quan quản lý nhà nước, Cục CT&BVNTD đã phối hợp với các cơ quan liên quan từ Trung ương tới các Sở Công Thương tại địa phương thực hiện hàng loạt các biện pháp quản lý mạnh mẽ và đồng bộ, đặc biệt là triển khai hiệu quả Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trong giai đoạn năm 2018 – 2020 theo Quyết định số 1822/QĐ-BCT ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương để quản lý, thiết lập trật tư hoạt động bán hàng đa cấp, đặc biệt tại các địa phương.

     Về hoạt động của các doanh nghiệp, giai đoạn năm 2018 – 2019 vừa qua đã đánh dấu một bước thay đổi với việc một loạt các văn bản pháp luật điều chỉnh lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp được ban hành bao gồm: Nghị định 40/2018/NĐ-CP, Nghị định 141/2018/NĐ-CP, Thông tư 10/2018/TT-BCT. Với những yêu cầu cao hơn cả về mặt kỹ thuật và tài chính cho các doanh nghiệp tham gia kinh doanh theo phương thức đa cấp, khuôn khổ pháp lý mới đã góp phần làm hoạt động của ngành bán hàng đa cấp được minh bạch và có hiệu quả cao hơn. Từ số lượng 30 doanh nghiệp hoạt động đầu năm 2019, đến nay số lượng doanh nghiệp hoạt động chính thức chỉ còn 21 doanh nghiệp. Tuy nhiên doanh thu của ngành bán hàng đa cấp được ghi nhận vẫn tăng 1.793 tỷ đồng  tăng hơn 16% so với 2018, tổng số thuế nộp ngân sách năm 2019 đạt 1.661 tỷ đồng tăng 21,7% so với năm 2018.

     Tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Khu vực phía Bắc, Cục CT&BVNTD đã giới thiệu và công bố một số ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp như sau:

     – Công bố dịch vụ công trực tuyến trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp: Theo tinh thần chung về cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và Bộ Công Thương, Cục CT&BVNTD đã phối hợp Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số thiết kế và ứng dụng dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính: Cấp và Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: https://banhangdacap.dvctt.gov.vn/

     – Giới thiệu trang thông tin điện tử quản lý bán hàng đa cấp (mới nâng cấp): Với nhiều chức năng và ứng dụng mới, http://bhdc.vcca.gov.vn/ có thể hỗ trợ cung cấp các thông số liệu cập nhật, minh bạch, đầy đủ về lĩnh vực bán hàng đa cấp, giúp tăng cường trao đổi thông tin, tương tác giữa cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương tới các địa phương qua đó nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

     – Công bố ứng dụng iMLM: Là ứng dụng của Cục CT&BVNTD nhằm hỗ trợ cung cấp và tiếp nhận thông tin về quản lý lĩnh vực bán hàng đa cấp tại Việt Nam một cách cập nhật và tiện lợi nhất. Ứng dụng iMLM hiện đang phát triển trên nền tảng iOS và sẽ được Cục CT&BVNTD xuất bản trong thời gian tới.

     Tải ứng dụng iMLM

     Tại Hội nghị, đại điện các Sở Công Thương phía Bắc, Hiệp hội Bán hàng đa cấp, các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã trao đổi và cùng đưa ra những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật của các cơ quan quản lý tại địa phương và những khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình tuân thủ Nghị định 40/2018/NĐ-CP  của Chính phủ về công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Các ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị sẽ được tổng hợp làm cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về bán hàng đa cấp hiện hành cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương