BVNTD

Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thay thế cho Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (Nghị định số 40/2018/NĐ-CP), Nghị định số 40/2018/NĐ-CP đã đánh dấu một bước tiến trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật điều chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam.

Tuy nhiên, qua rà soát từ thực tiễn thi hành, các cơ quan quản lý nhận thấy một số chính sách cần được xem xét điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với thực tiễn, một số quy định cần được điều chỉnh để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với mục tiêu quản lý. Quá trình triển khai, nhiều Sở Công Thương cũng có ý kiến đề xuất sửa đổi các quy định của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

Trên cơ sở đó, Cục CT&BVNTD, Bộ Công Thương đã xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP với mục tiêu là tiếp tục nâng cao tính minh bạch, giảm tối đa nguy cơ lợi dụng hoạt động bán hàng đa cấp để trục lợi bất chính, nâng cao tính khả thi pháp luật và hiệu quả quản lý tại địa phương. Để hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ, Cục CT&BVNTD, Bộ Công Thương đã xin ý kiến các đơn vị, cơ quan liên quan bằng văn bản theo quy trình.

Theo kế hoạch, với vai trò là cơ quan chủ trì, Cục CT&BVNTD cần tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp các đối tượng chịu tác động của Nghị định, đặc biệt là các doanh nghiệp bán hàng đa cấp và các Sở Công Thương.

Để vừa tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và vừa đảm bảo tiến độ xây dựng văn bản pháp luật, ngày 16 tháng 07 năm 2021 vừa qua, Cục CT&BVNTD đã tiến hành tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Hội nghị do Ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng, Cục CT&BVNTD chủ trì với sự tham dự của hơn 160 đại biểu, gồm các đại diện của các cơ quan quản lý nhà nước cấp Trung ương, các Sở Công Thương các tỉnh/ thành phố thuộc Trung ương, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam và các doanh nghiệp đang hoạt động bán hàng đa cấp trên thị trường Việt Nam.

Mặc dù được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, nhưng Hội nghị cũng đã diễn ra rất sôi nội và có rất nhiều các ý kiến trao đổi từ các đại biểu, đặc biệt là các sở Công Thương Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và đại diện Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam.

Các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị được đơn vị chủ trì soạn thảo Nghị định ghi nhận và cân nhắc tiếp thu trong quá trình xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương