BVNTD

Kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Người Lái Xe Mặt Trời Việt Nam

     Công ty TNHH Người Lái Xe Mặt Trời Việt Nam có mã số doanh nghiệp 0310424337, đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 10 năm 2010 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ trụ sở chính tại Tòa nhà Lam Giang, số 167-173 Trần Hương Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; đại diện theo pháp luật là Bà Trần Thị Hà My, số giấy chứng thực cá nhân: 023722304 cấp ngày 12 tháng 02 năm 2009 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh, chức vụ: Tổng Giám đốc.

     Công ty TNHH Người Lái Xe Mặt Trời Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 046/QLCT-GCN ngày 15 tháng 7 năm 2015 và được sửa đổi, bổ sung lần gần nhất (lần 6) ngày 15 tháng 3 năm 2019.

     Từ tháng 1/2018 đến thời điểm kiểm tra, tổng số người ký kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Công ty là 473 người (trong đó có 348 mã đã chấm dứt hợp đồng và còn 125 mã đang hoạt động).

     Công ty TNHH Người Lái Xe Mặt Trời Việt Nam kinh doanh các sản phẩm thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng và bảo vệ sức khỏe.

     Quá trình thanh tra đã phát hiện các vấn đề tồn tại, hạn chế của Công ty:

     (1) Công ty đã vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 40 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về  việc vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp;

     (2) Công ty đã vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký tại Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

     (3) Công ty đã vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về việc lưu hành hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp không có đầy đủ thông tin cơ bản;

     (4) Công ty đã vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về trách nhiệm thông báo sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và chương trình đào tạo cơ bản;

     (5) Công ty đã vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về trách nhiệm thực hiện đúng quy tắc hoạt động đã đăng ký;

     (6) Công ty đã vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về việc cử đào tạo viên không đáp ứng điều kiện thực hiện đào  tạo cơ bản cho người tham gia.

     Căn cứ kết quả thanh tra, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã xử phạt Công ty TNHH Người Lái Xe Mặt Trời Việt Nam số tiền 370.000.000 đồng về các hành vi vi phạm nói trên./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương