BVNTD

Khảo sát nhận thức của cộng đồng về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Để đánh giá mức độ nhận thức của người dân đối với hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thực hiện “Khảo sát nhận thức của cộng đồng về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

          Kết quả của khảo sát này sẽ giúp Cục CT&BVNTD đánh giá đúng mức độ hiểu biết và quan điểm của người dân, từ đó đề xuất các quy định và giải pháp nhằm quản lý hiệu quả nhất đối với hoạt động kinh doanh đa cấp, góp phần giảm thiểu tối đa các hình thức đa cấp biến tướng, ngăn ngừa các thiệt hại không đáng có cho người dân.

Cục CT&BVNTD kính mời mọi người dân quan tâm tham gia thực hiện khảo sát theo đường liên kết này:

https://ls.bvntd.gov.vn/index.php?r=survey/index&sid=111933&lang=en

          Xin trân trọng cảm ơn./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương