BVNTD

Thông báo Kỳ thi Kiến thức, pháp luật bán hàng Đa cấp

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo Kỳ thi Kiến thức, pháp luật bán hàng Đa cấp đợt V tháng 11 năm 2020 tại Tp. Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Phòng Thi

 

STT

Số báo danh

Phòng thi

Địa chỉ

1

Từ số KT5-01 đến KT5-30

Phòng 1

 Nhà Đa Năng 11 Tầng, Trường Đào   tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương   Trung ương

2

Từ số KT5-31 đến KT5-60

Phòng 2

 Nhà Đa Năng 11 Tầng, Trường Đào   tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương   Trung ương

3

Từ số KT5-61 đến KT5-90

Phòng 3

 Nhà Đa Năng 11 Tầng, Trường Đào   tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương   Trung ương

4

Từ số KT5-91 đến KT5-119

Phòng 4

 Nhà Đa Năng 11 Tầng,Trường Đào   tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương   Trung ương

5

Từ số KT5-120 đến KT5-147

Phòng 5

 Nhà Đa Năng 11 Tầng, Trường Đào     tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương   Trung ương

2. Tổ chức kỳ thi

– Hình thức thi: Thi tự luận (thời gian 120 phút).

– Thời gian tổ chức:

+ Thí sinh tập trung tại phòng thi nghe phổ biến Quy chế thi: 8h30 ngày 28 tháng 11 năm 2020.

+ Thời gian thi: từ 9h00 đến 11h00 ngày 28 tháng 11 năm 2020.

– Địa điểm: Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, số 193 phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

– Thí sinh dự thi phải xuất trình giấy tờ tùy thân trước khi vào phòng thi (chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, hộ chiếu). Trường hợp không xuất trình giấy tờ tùy thân không được vào phòng thi.

– Thí sinh không được mang tài liệu, máy tính, điện thoại, các loại phương tiện thu phát thông tin vào phòng thi.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo./.

Danh sách dự kiến đính kèm

Danh sách phòng thi đính kèm

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương