BVNTD

Thông báo về Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đợt V tại Thành phố Hà Nội (Tháng 11 năm 2020)

Thông báo về Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đợt V tại Thành phố Hà Nội (Tháng 11 năm 2020)

Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng ban hành Quyết định số 164/QĐ-CT về việc công nhận Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đợt V tại Thành phố Hà Nội.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiếp nhận đề nghị phúc khảo kết quả thi trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả kiểm tra xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp trên trang thông tin điện tử của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng trân trọng thông báo./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Thành phố Hà Nội. Hội thảo l