BVNTD

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Morinda Việt Nam

     Căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 52 Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Cục CT&BVNTD thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Morinda Việt Nam như sau:

     1. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MORINDA VIỆT NAM .

     – Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 201, Tầng 2, nhà 10 tầng – Tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Thành phố Hà Nội. 

     – Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: Bà Phạm Thị Nguyệt Loan. Chức vụ: Phó Tổng  Giám đốc.

     – Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 034/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) cấp lần đầu ngày 16 tháng 3 năm 2015, cấp sửa đổi bổ sung lần 05 ngày 14 tháng 3 năm 2019, bị thu hồi ngày 14 tháng 01 năm 2020.

     2. Đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng bị thu hồi.

     3. Thông tin liên hệ: 024.3783.2008 hoặc

     Bà Phạm Thị Nguyệt Loan.  Điện thoại liên hệ: 0908826836

     Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương đăng tải thông tin nêu trên, người tham gia bán hàng đa cấp và các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo tới Bộ Công Thương về việc doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

     Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp hoặc các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp gửi tới Bộ Công Thương trong thời hạn nêu trên, Bộ Công Thương ban hành văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp rút tiền ký quỹ.

     Cục CT&BVNTD thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương