BVNTD

Thông báo về việc thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

     Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) thông báo về việc thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp của Bà Bùi Thị Thu theo đề nghị của Công ty Cổ phần tập đoàn liên kết Việt Nam, cụ thể như sau:
     1. Họ và tên: Bùi Thị Thu
     2. Số xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp: 0001/2019/XN-CT cấp ngày 21 tháng 1 năm 2019.
     3. Tên công ty: Công ty Cổ phần tập đoàn liên kết Việt Nam. 
     4. Hiệu lực thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp: kể từ ngày….06./ 10./2021
    Cục CT&BVNTD thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.
 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương