BVNTD

Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi “Giải pháp tuyên truyền hiệu quả pháp luật bán hàng đa cấp tại địa phương”

Trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025” (Ban hành kèm theo Quyết định số 2837/QĐ-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương), Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) dự kiến tổ chức Cuộc thi “Giải pháp tuyên truyền hiệu quả pháp luật bán hàng đa cấp tại địa phương” theo hình thức video chuyên đề, phóng sự ghi nhận các biện pháp tuyên truyền đã thực hiện hiệu quả tại các địa phương và đơn vị mình (Thể lệ cuộc thi xin xem TẠI ĐÂY).

Để thúc đẩy hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương và đơn vị mình, Cục CT&BVNTD khuyến khích các cơ quan, tổ chức tham gia dự thi và gửi sản phẩm dự thi trước ngày 15 tháng 6 năm 2022.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng Điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh, Cục CT&BVNTD, Bộ Công Thương, số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 024.2220.5015; (Cán bộ phụ trách: Bà Lê Hồng Nhung: 0913.212.056 – Email: nhunglh@moit.gov.vn). 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương