VCCA

Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi “Giải pháp tuyên truyền hiệu quả pháp luật bán hàng đa cấp tại địa phương”

Trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025” (Ban hành kèm theo Quyết định số 2837/QĐ-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương), Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) dự kiến tổ chức Cuộc thi “Giải pháp tuyên truyền hiệu quả pháp luật bán hàng đa cấp tại địa phương” theo hình thức video chuyên đề, phóng sự ghi nhận các biện pháp tuyên truyền đã thực hiện hiệu quả tại các địa phương và đơn vị mình (Thể lệ cuộc thi xin xem TẠI ĐÂY).

Để thúc đẩy hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương và đơn vị mình, Cục CT&BVNTD khuyến khích các cơ quan, tổ chức tham gia dự thi và gửi sản phẩm dự thi trước ngày 15 tháng 6 năm 2022.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng Điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh, Cục CT&BVNTD, Bộ Công Thương, số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 024.2220.5015; (Cán bộ phụ trách: Bà Lê Hồng Nhung: 0913.212.056 – Email: nhunglh@moit.gov.vn). 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định