BVNTD

Thông báo về việc tổng hợp nhu cầu đăng ký kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đề nghị các doanh nghiệp bán hàng đa cấp gửi đăng ký nhu cầu dự thi về Cục CT&BVNTD trước ngày 20 tháng 3 năm 2020.

Chi tiết thông báo xin tải tại đây.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Thành phố Hà Nội. Hội thảo l