BVNTD

Thông báo về việc tổng hợp nhu cầu đăng ký kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đề nghị các doanh nghiệp bán hàng đa cấp gửi đăng ký nhu cầu dự thi về Cục CT&BVNTD trước ngày 20 tháng 3 năm 2020.

Chi tiết thông báo xin tải tại đây.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương