VCCA

Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH BHIP

Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH BHIP.

– Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, tòa nhà 29 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

– Điện thoại: 0967957601

– Người đại diện theo pháp luật: Ngô Văn Hắc – Chức vụ: Giám đốc.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0310789063 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20 tháng 4 năm 2011, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 25 tháng 11 năm 2019.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: : Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 029/QLCT-GCN được Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) cấp lần đầu ngày 14 tháng 02 năm 2015, sửa đổi bổ sung lần thứ 02 ngày 07 tháng 3 năm 2017.

– Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

– Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: Ngày 20 tháng 12 năm 2017.

– Thông tin liên hệ tại trụ sở chính:

Người liên hệ: Nguyễn Thúy Ngân. Chức vụ: Nhân viên  

Điện thoại: 0967957061

– Thông tin liên hệ tại các địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp:

1.Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh: Công ty TNHH BHIP – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Người liên hệ tại địa phương: Lê Đăng Khoa

Địa chỉ: 3 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0962773803

Email: congtytnhhbhip@gmail.com

2. Thành phố Hà Nội

Chi nhánh: Chi nhánh Hà Nội  – Công ty TNHH BHIP

Người liên hệ tại địa phương: Nguyễn Thúy Ngân

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà 29 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0967957061

Email: congtytnhhbhip@gmail.com

Công ty TNHH BHIP có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty tới Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và niêm yết công khai tại trụ sở chính về thông báo chấm dứt này, đồng thời Công ty có nghĩa vụ đảm bảo các quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Cục CT&BVNTD thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định