BVNTD

Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường xuân

       1. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THƯỜNG XUÂN.

– Địa chỉ trụ sở chính: số 116 Lê  Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302697411

Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09 tháng 08 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 04 tháng 12 năm 2018.

Điện thoại: 028.3845.0452

Đại diện theo pháp luật: Lương Hoàng Anh

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 004/QLCT-GCN được Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) cấp lần đầu ngày cấp lần đầu ngày 18 tháng 12 năm 2014, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 13 tháng 3 năm 2019.

– Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực.

– Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: Ngày 18 tháng 12 năm 2019.

3. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính:

Người liên hệ: Lê Nghiêm Hoài Anh. Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty.

Điện thoại: 02838450452.    Fax: 02838458024.

Email: online@oriflame.com.vn

4.Thông tin liên hệ tại các địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: xem file kèm theo.

Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty tới Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và niêm yết công khai tại trụ sở chính về thông báo chấm dứt này, đồng thời Công ty có nghĩa vụ đảm bảo các quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Cục CT&BVNTD thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương