BVNTD

Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Naturally Plus Việt Nam

     Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH NATURALLY PLUS VIỆT NAM

     Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0312576790

     Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06 tháng 12 năm 2013, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 05 tháng 9 năm 2019.

     Địa chỉ trụ sở chính: tòa nhà HMC, số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.3911.2400

      Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 029/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015, sửa đổi, bổ sung lần thứ 06 ngày 14 tháng 3 năm 2019, được cấp lại ngày 18 tháng 7 năm 2019.

     Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp như sau:

     1. Lý do chấm dứt hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 029/QLCT-GCN hết hiệu lực.

     2. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: từ ngày 14 tháng 02 năm 2020.

     3. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính

     Bà Huỳnh Thị Minh Ngọc – Kế toán trưởng.

     Điện thoại: 028.3920.4535.     Email: ngoc.huynh@naturally-plus.com.vn

     4. Thông tin liên hệ tại các địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp :

     4.1. Tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: Thành phố Hà Nội.

     Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có): Chi nhánh Công ty TNHH Naturally Pluss Việt Nam tại Thành phố Hà Nội.

     Người liên hệ tại địa phương: Phan Thị Mai

     Địa chỉ: Tầng 11, Số 41 Hai Bà Trưng, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

     Điện thoại: 028.3911.2400. Email: mai.phan@naturally-plus.com.vn

     4.2. Tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: Tỉnh Bắc Giang

     Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có): không có

     Người liên hệ: Nguyễn Trần Phương Châu

     Địa chỉ: Tòa nhà HMC, 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

     Điện thoại: 091 779 5338. Email: chau.tran@naturally-plus.com.vn

     4.3. Tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: Thành phố Hải Phòng

     Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có): không có

     Người liên hệ: Nguyễn Trần Phương Châu

     Địa chỉ: Tòa nhà HMC, 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

     Điện thoại: 091 779 5338. Email: chau.tran@naturally-plus.com.vn

     4.4. Tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: Tỉnh Vĩnh Phúc

     Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có): không có

     Người liên hệ: Nguyễn Trần Phương Châu

     Địa chỉ: Tòa nhà HMC, 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

     Điện thoại: 091 779 5338. Email: chau.tran@naturally-plus.com.vn

     4.5. Tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: Thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An.

     Người liên hệ: Nguyễn Trần Phương Châu

     Địa chỉ: Tòa nhà HMC, 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

     Điện thoại: 091 779 5338. Email: chau.tran@naturally-plus.com.vn

     4.6. Tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: Thành phố Nha Trang –Tỉnh Khánh Hòa.

     Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có): Không có

     Người liên hệ: Nguyễn Trần Phương Châu

     Địa chỉ: Tòa nhà HMC, 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

     Điện thoại: 091 779 5338. Email: chau.tran@naturally-plus.com.vn

     4.7. Tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: Tỉnh Yên Bái

     Người liên hệ: Nguyễn Trần Phương Châu

     Địa chỉ: Tòa nhà HMC, 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

     Điện thoại: 091 779 5338. Email: chau.tran@naturally-plus.com.vn

     Công ty TNHH Naturally Plus Việt Nam có nghĩa vụ niêm yết công khai thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại trụ sở chính, chi nhanh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, công bố trên trang thông tin địa tử của doanh nghiệp; Chấm dứt, thanh lý hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; Hoàn thành các nghĩa vụ theo quyết định xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của cơ quan có thẩm quyền.

     Cục CT&BVNTD thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương