VCCA

Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH World Việt Nam

             1. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH WORLD VIỆT NAM

– Địa chỉ trụ sở chính: số 3, ngách 79/6 phố Dương Quảng Hàm, tổ 32, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106685360

Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07 tháng 11 năm 2014, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 23 tháng 12 năm 2019.

Điện thoại: 037.705.6006

Đại diện theo pháp luật: Gabrielle Galdi

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 041/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) cấp ngày 20 tháng 4 năm 2015, sửa đổi bổ sung lần thứ 04 ngày 13 tháng 02 năm 2018.

– Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bị thu hồi theo quyết định số 039/QĐ-CT ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

– Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: Ngày 26 tháng 3 năm 2019.

3. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính:

Người liên hệ: Nguyễn Hoàng Trang . Chức vụ: Đại diện theo ủy quyền

Điện thoại: 037.705.6006

Email: tranghoangsn@gmail.com

4.Thông tin liên hệ tại các địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: không có

Công ty TNHH World Việt Nam có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty tới Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và niêm yết công khai tại trụ sở chính về thông báo chấm dứt này, đồng thời Công ty có nghĩa vụ đảm bảo các quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Cục CT&BVNTD thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định