VCCA

Tuyên truyền về dấu hiệu nhận biết bán hàng đa cấp bất chính cho sinh viên

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công Thương về tăng cường truyền thông trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp giai đoạn 2020 – 2021, tiếp nối hội nghị tuyên truyền về dấu hiệu nhận biết bán hàng đa cấp bất chính cho sinh viên Đại học Cần Thơ được tổ chức tại Cần Thơ vào đầu tháng 11 năm 2020, ngày 25 tháng 11 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương đã phối hợp với Đại học Ngoại Thương – Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên truyền nhận diện bán hàng đa cấp bất chính dành cho đối tượng là sinh viên trường Đại học Ngoại Thương Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, sinh viên trường Đại học Ngoại Thương – Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, cụ thể:

  • Nhận biết khái niệm bán hàng đa cấp;
  • Phân biệt giữa bán hàng đa cấp và một số dạng thức bán hàng khác;
  • Nhận diện các dấu hiệu bán hàng đa cấp bất chính;
  • Nhận biết kinh doanh đa cấp không phép;

Truyền đạt một số kinh nghiệm cho các bạn sinh viên khi được mời tham gia hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Theo kế hoạch, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng sẽ tiếp tục tổ chức các Hội nghị tương tự dành cho đối tượng sinh viên các trường đai học trên toàn quốc vào cuối năm nay và năm sau.

 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định