BVNTD

Tuyên truyền về dấu hiệu nhận biết bán hàng đa cấp bất chính cho sinh viên

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công Thương về tăng cường truyền thông trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp giai đoạn 2020 – 2021, tiếp nối hội nghị tuyên truyền về dấu hiệu nhận biết bán hàng đa cấp bất chính cho sinh viên Đại học Cần Thơ được tổ chức tại Cần Thơ vào đầu tháng 11 năm 2020, ngày 25 tháng 11 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương đã phối hợp với Đại học Ngoại Thương – Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên truyền nhận diện bán hàng đa cấp bất chính dành cho đối tượng là sinh viên trường Đại học Ngoại Thương Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, sinh viên trường Đại học Ngoại Thương – Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, cụ thể:

  • Nhận biết khái niệm bán hàng đa cấp;
  • Phân biệt giữa bán hàng đa cấp và một số dạng thức bán hàng khác;
  • Nhận diện các dấu hiệu bán hàng đa cấp bất chính;
  • Nhận biết kinh doanh đa cấp không phép;

Truyền đạt một số kinh nghiệm cho các bạn sinh viên khi được mời tham gia hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Theo kế hoạch, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng sẽ tiếp tục tổ chức các Hội nghị tương tự dành cho đối tượng sinh viên các trường đai học trên toàn quốc vào cuối năm nay và năm sau.

 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương