BVNTD

Video clip tuyên truyền về hành vi cạnh tranh không lành mạnh và video clip tuyên truyền về quy định bán hàng trực tiếp

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng” năm thứ 4 (năm 2021) do Chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương đã xây dựng 01 video clip tuyên truyền về hành vi cạnh tranh không lành mạnh và 01 video clip về quy định bán hàng trực tiếp.     

1. Video clip tuyên truyền về hành vi cạnh tranh không lành mạnh xem tại đây

2. Video clip về quy định bán hàng trực tiếp xem tại đây

Nguồn: Phòng Điều tra và Xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh, Cục CT&BVNTD

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương