BVNTD

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị “Phổ biến Kinh nghiệm triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư”

Ngày 24 tháng 12 năm 2021, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Phổ biến Kinh nghiệm triển khai Nghị quyết Số 82/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại hơn 160 điểm cầu trên toàn quốc.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương cùng đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cùng một số cơ quan thông tấn báo chí.

Trước thềm Hội nghị, Bộ Công Thương đã có Văn bản đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các đơn vị, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm về một số kết quả đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại, đồng thời lắng nghe các ý kiến, kiến nghị từ các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ trong thời gian tới.pháp được nêu trong Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Bộ đã có văn bản yêu cầu các đơn vị triển khai xây dựng các chuyên trang, chuyên mục liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên đa dạng các kênh, đồng thời tăng thời lượng phát sóng, đưa tin xoay quanh lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng. Ngoài ra, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh việc ban hành các văn bản pháp luật liên quan để triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP, Bộ đã tích cực thực hiện công tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trọng tâm tập trung vào các hoạt động trong lĩnh vực kiểm định chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật của các sản phẩm tiêu dùng được lưu thông trên thị trường. Về phía địa phương, trong tổng số 49 báo cáo nhận được, đã có 40/49 địa phương ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, tổ chức có liên quan trên địa bàn địa phương. Đồng thời, nhiều địa phương đã ban hành quy chế phối hợpthực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó, giaoSở Công Thương là đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối nhằm  thống nhất triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên phạm vi địa bàn.   

Hội nghị cũng ghi nhận một số ý kiến về những khó khăn, hạn chế của các đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị quyết, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn và tiến tới triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 82/NQ-CP.

Kết luận Hội nghị, đại diện Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo Chính phủ đã đề nghị một số vấn đề với từng nhóm cơ quan, đơn vị, trong đó nhấn mạnh vào một số nội dung như sau:

Thứ nhất, các địa phương, đơn vị chưa ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP cần nhanh chóng xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai Nghị quyết nhằm thực hiện đúng nhiệm vụ được giao theo quy định.

Thứ hai, các địa phương, đơn vị đã ban hành kế hoạch triển khai cần tăng cường rà soát, đẩy mạnh tiến độ triển khai theo đúng kế hoạch đã ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh có thể liên hệ để Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, có giải pháp điều chỉnh phù hợp và kịp thời.

Trên cơ sở kết quả của Hội nghị, dự kiến, Bộ Công Thương sẽ tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp tục thực hiện các hoạt động đánh giá, trao đổi để nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sơ kết thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW của Ban Bí thư trong thời gian sắp tới./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương