BVNTD

Chiến dịch tuyên truyền của ACCP về bảo vệ người tiêu dùng đối với quảng cáo gây nhầm lẫn và bồi thường thiệt hại khi mua sắm hàng hóa và dịch vụ

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ các nước ASEAN về hoạt động bảo vệ người tiêu dùng, Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng ASEAN (ASEAN Committee on Consumer Protection – ACCP) phát động chiến dịch tuyên truyền thông tin nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong khu vực về vấn đề quảng cáo gây nhầm lẫn và bồi thường thiệt hại.

Tham gia hưởng ứng chiến dịch tuyên truyền nêu trên, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương xin giới thiệu nội dung đầy đủ (có phụ đề tiếng Việt) của các ấn phẩm liên quan bao gồm 02 video clip và 02 tờ rơi.

Tờ rơi: Quảng cáo gây nhầm lẫn

Tờ rơi: Bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng 

Chiến dịch giúp nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng về quyền được cung cấp thông tin chính xác về sản phẩm hoặc dịch vụ trước khi mua và có quyền yêu cầu bồi thường nếu xảy ra thiệt hại trong quá trình sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ. Video clip và tờ rơi cũng hướng dẫn người tiêu dùng ASEAN có thể tìm đến sự hỗ trợ của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi xảy ra tranh chấp.

Người tiêu dùng có thể xem video clip về Quảng cáo gây nhầm lẫn tại đây và có thể tải xuống các tờ rơi tại đây; video về Bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng có thể được xem tại đây và tờ rơi tương ứng có thể được tải xuống tại đây.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương