VCCA

Đăng tuyển thuê chuyên gia tư vấn xây dựng “Báo cáo nghiên cứu hoàn thiện hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng từ trung ương tới địa phương”

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng” do Đại sứ quán Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (VCCA) cần tuyển chuyên gia tư vấn xây dựng “Báo cáo nghiên cứu hoàn thiện hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng từ trung ương tới địa phương”. Cụ thể, chuyên gia sẽ thực hiện xây dựng Báo cáo nghiên cứu theo yêu cầu ghi tại Điều khoản tham chiếu đính kèm.

Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp hoặc gửi qua email bắt đầu từ ngày 16/06/2021 đến trước 17h ngày 29/06/2021:

– Nộp trực tiếp tại:

 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương

 Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

 Người liên hệ: Phạm Thị Thúy Nga; hoặc

– Gửi email tới địa chỉ: ngaptth@moit.gov.vn

     Tel: 84-24- 22205002/0914201122              Fax: 84-24-22205003          

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định