VCCA

Đính chính thông tin về tiến độ giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng về hiện tượng rò rỉ dầu trên một số xe ô tô Ford

Ngày 07 tháng 9 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) có đăng tải thông tin về “Cập nhật tiến độ giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng về hiện tượng rò rỉ dầu trên một số xe ô tô Ford”. Chi tiết xin xem tại http://vcca.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&category_id=9343771e-96be-48b5-a35d-b8ea9bc1aa93&id=5324a39e-1000-410a-a5f7-9d2163c68ab2

Trên cơ sở rà soát số liệu và văn bản đính chính của Công ty TNHH Ford Việt Nam (Ford Việt Nam), Cục CT&BVNTD đính chính một số nội dung tại tin bài ngày 07 tháng 9 năm 2020 nêu trên, cụ thể như sau:

1. Nội dung tại tin bài ngày 07 tháng 9

Tổng số lượng xe có hiện tượng rò rỉ dầu tại ống két làm mát khí nạp đã được sửa chữa là 2605 xe. Trong đó, số lượng xe sửa chữa lặp lại lần 2 là 48 xe, chiếm tỷ lệ 1.8% (việc sửa chữa lần 2 nêu trên bao gồm cả việc Ford Việt Nam áp dụng quy trình kỹ thuật cải tiến mới đối với một số xe đã kiểm tra, thay thế lần đầu).

2. Nội dung đính chính

Tổng số lượng xe có hiện tượng rò rỉ dầu tại ống két làm mát khí nạp đã được sửa chữa là 2605 xe . Trong đó, số lượng xe sửa chữa lặp lại lần 2 là 20 xe.

Kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2020, Ford Việt Nam áp dụng Giải pháp kỹ thuật cải tiến mới là thay mới ống nạp và két làm mát khí nạp, do vậy, trong 20 xe sửa chữa lặp lại lần 2 nêu trên:

– Có 18 xe đã được sửa chữa trước ngày 26 tháng 3 năm 2020 và tiếp tục được áp dụng Giải pháp sửa chữa mới;

– Có 02 xe sau ngày 26/03/2020 được sửa chữa lặp lại.

Cục CT&BVNTD cập nhật thông tin để người tiêu dùng và các bên liên quan được biết./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định