BVNTD

Đính chính thông tin về tiến độ giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng về hiện tượng rò rỉ dầu trên một số xe ô tô Ford

Ngày 07 tháng 9 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) có đăng tải thông tin về “Cập nhật tiến độ giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng về hiện tượng rò rỉ dầu trên một số xe ô tô Ford”. Chi tiết xin xem tại http://vcca.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&category_id=9343771e-96be-48b5-a35d-b8ea9bc1aa93&id=5324a39e-1000-410a-a5f7-9d2163c68ab2

Trên cơ sở rà soát số liệu và văn bản đính chính của Công ty TNHH Ford Việt Nam (Ford Việt Nam), Cục CT&BVNTD đính chính một số nội dung tại tin bài ngày 07 tháng 9 năm 2020 nêu trên, cụ thể như sau:

1. Nội dung tại tin bài ngày 07 tháng 9

Tổng số lượng xe có hiện tượng rò rỉ dầu tại ống két làm mát khí nạp đã được sửa chữa là 2605 xe. Trong đó, số lượng xe sửa chữa lặp lại lần 2 là 48 xe, chiếm tỷ lệ 1.8% (việc sửa chữa lần 2 nêu trên bao gồm cả việc Ford Việt Nam áp dụng quy trình kỹ thuật cải tiến mới đối với một số xe đã kiểm tra, thay thế lần đầu).

2. Nội dung đính chính

Tổng số lượng xe có hiện tượng rò rỉ dầu tại ống két làm mát khí nạp đã được sửa chữa là 2605 xe . Trong đó, số lượng xe sửa chữa lặp lại lần 2 là 20 xe.

Kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2020, Ford Việt Nam áp dụng Giải pháp kỹ thuật cải tiến mới là thay mới ống nạp và két làm mát khí nạp, do vậy, trong 20 xe sửa chữa lặp lại lần 2 nêu trên:

– Có 18 xe đã được sửa chữa trước ngày 26 tháng 3 năm 2020 và tiếp tục được áp dụng Giải pháp sửa chữa mới;

– Có 02 xe sau ngày 26/03/2020 được sửa chữa lặp lại.

Cục CT&BVNTD cập nhật thông tin để người tiêu dùng và các bên liên quan được biết./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương