BVNTD

Hội nghị triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 30 tháng 10 năm 2020, tại Thành phố Cần Thơ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tham dự Hội nghị có ông Phan Văn Bản, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương, ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương, Hội Bảo vệ người tiêu dùng của một số tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; đại diện Lãnh đạo các Phòng, ban, UBND huyện, thị xã, tổ chức trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

Ảnh: Hội nghị triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

 

            Tại Chương trình, ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tóm tắt quá trình xây dựng và ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư, trong đó, tập trung nhấn mạnh vào sự cần thiết của việc ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời, quán triệt rõ các nhóm giải pháp, nhiệm vụ được quy định trong nội dung Chỉ thị, đặc biệt là giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ người tiêu dùng.

Ảnh: Ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

 

            Tiếp theo nội dung giới thiệu về Chỉ thị số 30-CT/TW, ông Cao Xuân Quảng, Trưởng Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã trình bày, chia sẻ về công tác triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW và Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW tại Bộ Công Thương. Theo đó, trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1907/QĐ-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2020 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP. Quyết định số 1907/QĐ-BCT đã ban hành Kế hoạch để giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các đơn vị thuộc Bộ nhằm thực hiện các giải pháp được nêu tại Chỉ thị số 30-CT/TW.

Ảnh: Ông Cao Xuân Quảng, Trưởng Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

 

Tham gia Hội nghị, đại diện Sở Công Thương và Hội Bảo vệ người tiêu dùng một số tỉnh đã có nội dung chia sẻ về tình hình triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW và về kết quả thực hiện công tác bảo vệ người tiêu dùng tại địa bàn trong giai đoạn vừa qua. Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến của đại biểu về việc tăng cường xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng để nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn vi phạm.

Ảnh: Đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương Cần Thơ và Tiền Giang thảo luận tại Hội nghị

Ảnh: Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

            Nhân dịp này, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tổ chức trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho một số tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ người tiêu dùng.

 

Ảnh: Trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho một số tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ người tiêu dùng

 

            Hội nghị triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long là hoạt động tiếp nối Hội nghị đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 24 tháng 9 năm 2020. Theo kế hoạch, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng sẽ tiếp tục tổ chức các Hội nghị tương tự cho các tỉnh tại khu vực Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên vào tháng 11, 12 sắp tới.

 

 

 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương