BVNTD

Hội thảo trực tuyến: “Thực trạng bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch cho vay tiêu dùng – Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”

Vay và cho vay tiêu dùng là một trong những loại hình giao dịch nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng, đặc biệt do tác động của dịch bệnh Covid-19 dẫn tới nhu cầu vay tài chính phục vụ cho mục đích tiêu dùng càng trở nên cần thiết hơn.

Bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động vay và cho vay tiêu dùng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro đối với người tiêu dùng. Nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong lĩnh vực tài chính tín dụng nói chung và vay tiêu dùng nói riêng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương đã hợp tác với Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc, Ủy ban Thương mại Niu Di-lân và một số doanh nghiệp Việt Nam thuộc lĩnh vực liên quan tổ chức hội thảo trực tuyến (Webinar) với chủ đề: “Thực trạng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch cho vay tiêu dùng – Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”.

Hội thảo nhằm cung cấp những thông tin liên quan đến thực trạng tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, phản ánh của người tiêu dùng khi tiến hành giao dịch vay tiêu dùng nói chung và vay dưới hình thức trực tuyến nói riêng. Đồng thời, Hội thảo sẽ cung cấp những chia sẻ từ các chuyên gia quốc tế cũng như doanh nghiệp liên quan nhằm hướng tới nâng cao nhận thức người tiêu dùng, đảm bảo mục tiêu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như hoạt động kinh doanh lành mạnh của các doanh nghiệp liên quan.

 Thông tin về cụ thể về Hội thảo như sau:

– Thời gian: 10:00 – 10:30 thứ Sáu ngày 25 tháng 12 năm 2020 (Link sự kiện: https://fb.me/e/6dDknbE3j)

– Phát sóng tại: Facebook: Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam (Link livestream: https://www.facebook.com/bvqlntdvn)

–  Diễn giả: Đại diện Cục CT&BVNTD, Ủy ban Thương mại Niu Di-lân và các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính tín dụng

Cục CT&BVNTD cập nhật thông tin để người tiêu dùng và các bên liên quan được biết./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương