BVNTD

Một số kết quả trong công tác kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong 06 tháng đầu năm 2022

Theo quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thẩm quyền tiếp nhận đăng ký và kiểm soát các hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (HĐTM, ĐKGDC) ở cấp Trung ương được giao cho Bộ Công Thương, cụ thể là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD). Trong 06 tháng đầu năm 2022, công tác kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại Cục CT&BVNTD đã ghi nhận một số kết quả chính như sau:

          Tính từ ngày 01/01/2022 đến 30/6/2022, Cục CT&BVNTD đã tiếp nhận và xử lý 138 hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong 138 hồ sơ nêu trên, Cục CT&BVNTD, Bộ Công Thương đã ra thông báo kết quả đăng ký đối với 126 hồ sơ của doanh nghiệp, trong đó có 114 hồ sơ (chiếm tỉ lệ 90%) được trả kết quả sớm hơn thời hạn quy định, đảm bảo mục tiêu chất lượng về giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 mà Cục đã đề ra. Các bộ hồ sơ còn lại đang trong quá trình xử lý theo đúng thời hạn và trình tự thủ tục theo quy định pháp luật.

          Có thể thấy, trong 6 tháng đầu năm 2022, số lượng hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung được Cục CT&BVNTD xử lý và trả kết quả sớm hơn thời hạn quy định đã tăng lên đáng kể so với cùng kỳ năm 2021 (tăng từ 78% lên 90%).  Để đạt được kết quả này là sự cố gắng nỗ lực không nhỏ của đội ngũ cán bộ phụ trách công tác kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và lãnh đạo Cục CT&BVNTD trong việc rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu về thời gian cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, có được kết quả tích cực nêu trên cũng xuất phát từ sự phối hợp của nhiều doanh nghiệp trong việc chủ động thực hiện thủ tục đăng ký, chủ động sửa đổi, hoàn thiện và nộp lại hồ sơ nhanh chóng hơn để rút ngắn thời gian hoàn thành nghĩa vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung. Điều này cũng góp phần làm giảm đáng kể tình trạng như trước đây là doanh nghiệp chậm hoàn thiện và nộp lại hồ sơ (thậm chí có doanh nghiệp vài tháng sau mới nộp lại hồ sơ) đối với những bộ hồ sơ cần sửa đổi, hoàn thiện sau khi nhận được thông báo kết quả xử lý hồ sơ của Cục CT&BVNTD.

Về phương thức đăng ký, một điểm tích cực nữa trong 6 tháng đầu năm 2022 là tỉ lệ hồ sơ được nộp trực tiếp tại Cục CT&BVNTD rất thấp chỉ chiếm khoảng 6%, gần 11% hồ sơ được nộp qua bưu điện hoặc thư điện tử, còn lại gần 83% số hồ sơ đều được nộp thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương (https://dichvucong.moit.gov.vn/HomePage.aspx). Việc nộp và trả kết quả hồ sơ thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến (cấp độ 4) đã giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện nghĩa vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định.

          Cũng trong 6 tháng đầu năm 2022, số hồ sơ đăng ký trong lĩnh vực mua bán căn hộ chung cư chiếm tỉ trọng cao nhất với hơn 83%, lĩnh vực viễn thông và truyền hình trả tiền chiếm hơn 11%, lĩnh vưc cung cấp nước sinh hoạt chiếm hơn 4%, các lĩnh vực khác chỉ chiếm chưa đến 1% trong đó lĩnh vực vận chuyển hành khách đường sắt và cung cấp điện sinh hoạt không phát sinh hồ sơ đăng ký.

Tuy nhiên, công tác thẩm định hồ sơ đăng ký trong 6 tháng đầu năm 2022 tại Cục CT&BVNTD cũng cho thấy, tính tuân thủ pháp luật trong các hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung vẫn còn chưa cao. Cụ thể, trong tổng số 138 hồ sơ nộp vào, tỉ lệ các doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vẫn ở mức tương đối thấp, chỉ khoảng 35%, số còn lại là các hồ sơ cần sửa đổi, hoàn thiện để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đối chiếu với cùng kỳ các năm trước cho thấy tỉ lệ này đã có sự tăng lên so với năm 2021 (khoảng 20%) và năm 2020 (khoảng hơn 30%), tuy nhiên vẫn còn ít hơn đáng kể so với năm 2019 (hơn 50%). Điều này đòi hỏi sự cần thiết phải nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, tính chủ động của doanh nghiệp trong việc nhận thức đúng, đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng và tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cũng như tăng cường kỹ năng soạn thảo hợp đồng của đội ngũ cán bộ pháp chế doanh nghiệp. 

          Hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung của các doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục đăng ký tại Cục CT&BVNTD được đăng tải công khai tại địa chỉ: http://hdm.vcca.gov.vn/?page=hdm.

          Bên cạnh đó, trong 06 tháng đầu năm 2022, Cục CT&BVNTD cũng đã tiến hành các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kiểm soát HĐTM, ĐKGDC nhằm nâng cao nhận thức và tính tuân thủ pháp luật về kiểm soát HĐTM, ĐKGDC cho các đối tượng liên quan, có thể kể đến như: phối hợp với UBND TP. Hà Nội và UBND các tỉnh Thái Bình, Nghệ An, Bình Dương tổ chức thành công Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3 năm 2022 với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến; phối hợp với Sở Công Thương Thái Nguyên tổ chức tập huấn về công tác kiểm soát HĐTM, ĐKGDC vào tháng 5 năm 2022. Ngoài ra, Cục CT&BVNTD cũng thường xuyên hướng dẫn, giải đáp các câu hỏi do doanh nghiệp và người tiêu dùng gửi đến Cục thông qua các phương thức như gửi thư tới trụ sở Cục CT&BVNTD, thư điện tử, điện thoại…

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương