BVNTD

Thông báo kết quả đăng ký hợp đồng theo mẫu của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu

      Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định 99/2011/NĐ-CP), các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục thiết yếu do Thủ tướng Chính phủ ban hành phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chỉ được áp dụng đối với người tiêu dùng khi hoàn thành việc đăng ký theo quy định. Truyền hình trả tiền là một trong những lĩnh vực phải đăng ký theo các quy định này.   
    Trên cơ sở pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hồ sơ đăng ký hợp lệ của doanh nghiệp, ngày 04 tháng 11 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD), Bộ Công Thương thông báo Công ty  Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu đã hoàn thành việc đăng ký hợp đồng theo mẫu đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền theo quy định tại Điều 14 Nghị định 99/2011/NĐ-CP. Kể từ ngày 04 tháng 11 năm 2021, Công ty  Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu được sử dụng mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền đã đăng ký để giao kết với người tiêu dùng.
    Thông tin về doanh nghiệp: 
    Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu.
    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700999015 cấp ngày 15/8/2008 tại tỉnh Bình Dương.
    Địa chỉ liên hệ: Số 26-E 2a, đường số 1, khu biệt thự Phú Thịnh, phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
    Lĩnh vực đăng ký: Truyền hình trả tiền.
    Hợp đồng theo mẫu của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu đã hoàn thành thủ tục đăng ký được đăng tải công khai tại địa chỉ: http://hdm.vcca.gov.vn/?page=hdm
    Cục CT&BVNTD lưu ý người tiêu dùng trước khi thực hiện giao kết hợp đồng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền với doanh nghiệp cần:
    Thứ nhất, kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh và điều kiện giao kết hợp đồng của doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.
    Thứ hai, so sánh mẫu hợp đồng đã hoàn thành thủ tục đăng ký tại cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có thẩm quyền với mẫu hợp đồng do doanh nghiệp cung cấp.
    Thứ ba, nghiên cứu kỹ các nội dung được doanh nghiệp chú thích và cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khuyến cáo tại các phần để trống trong hợp đồng được đăng ký để có sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi giao kết hợp đồng. 
 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương