VCCA

Thông báo tuyển chuyên gia tư vấn trong nước cho nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

     Cục CT&BVNTD đang tiến hành tuyển chuyên gia tư vấn trong nước phối hợp với Cục tham gia xây dựng và hoàn thiện Nghiên cứu nói trên.

     Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp hoặc qua email bắt đầu từ ngày 15/8/2020 đến trước 17h ngày 23/8/2020 tại địa chỉ: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương; 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 024 2220 5022 – Fax: 024 2220 5003; email: bvntd@moit.gov.vn.

     Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

     1. Sơ yếu lý lịch

     2. Đề xuất nghiên cứu

     3. Chi phí tiến hành nghiên cứu

     Thông tin chi tiết xin tải tại đây.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định