BVNTD

Thông báo về việc khuyến cáo doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc chấp hành quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi ký kết các hợp đồng dịch vụ nghỉ dưỡng

     Liên quan tới các hợp đồng này, NTD đã phản ánh: (i) Hợp đồng ký kết với NTD có nhiều nội dung không rõ ràng, gây bất lợi cho NTD; miễn trách nhiệm cho doanh nghiệp; loại bỏ quyền khiếu nại của NTD; (ii) trong quá trình tư vấn giới thiệu sản phẩm, nhân viên của doanh nghiệp đã tư vấn, giới thiệu sản phẩm sai mục đích, cung cấp thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn cho NTD; (iii) trong quá trình thực hiện hợp đồng, doanh nghiệp không trả lời hoặc giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của NTD và có hành vi liên tục gửi email và gọi điện thoại cho NTD yêu cầu nộp tiền, đe dọa chấm dứt hợp đồng và không trả lại tiền NTD đã nộp gây ảnh hưởng tới sức khỏe, tâm lý của NTD.

     Để đảm bảo việc chấp hành quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục CT&BVNTD khuyến cáo các doanh nghiệp và NTD như sau:

     1. Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp cho NTD cũng như nội dung, đặc điểm của giao dịch giữa NTD và doanh nghiệp trước khi ký kết hợp đồng. Trường hợp có áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo chính xác, đầy đủ cho NTD về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trước khi giao dịch.

     2. NTD cần tìm hiểu, xác minh rõ các thông tin về hàng hóa, dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp, đọc và nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung của hợp đồng và các phụ lục kèm theo trước khi ký kết. Trong trường hợp có quy định, điều khoản chưa rõ ràng, NTD cần đề nghị doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hoặc làm rõ.

     3. Doanh nghiệp không được quyền áp đặt, ép buộc NTD ký kết hợp đồng khi chưa đạt được thỏa thuận, thống nhất với khách hàng. Việc ký kết hợp đồng phải thực hiện trên cơ sở thương lượng, thiện chí của hai bên.

     4. Doanh nghiệp có trách nhiệm tiếp nhận, tiến hành thương lượng với người tiêu dùng trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của NTD để giải quyết các tranh chấp giữa hai bên. Trường hợp hai bên không thương lượng được, các bên có quyền sử dụng các biện pháp giải quyết tranh chấp khác theo quy định pháp luật như hòa giải, trọng tài hoặc tòa án.   

     Trong trường hợp có thông tin cần phản ánh hoặc cần giải đáp cụ thể hơn về quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liên quan, đề nghị liên hệ: Phòng Kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, Cục CT&BVNTD, SĐT: 024.22206058 để được hướng dẫn.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương