BVNTD

Thống kê về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tháng 7 năm 2021

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do Thủ tướng Chính phủ ban hành phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
    Trong tháng 7 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD), Bộ Công Thương đã thông báo kết quả đăng ký đối với 22 bộ hồ sơ của doanh nghiệp đảm bảo đúng thời hạn và trình tự thủ tục theo quy định, trong đó 77% hồ sơ được trả kết quả sớm hơn thời hạn quy định, đảm bảo mục tiêu chất lượng về giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 mà Cục đã đề ra.
    Trong số 22 bộ hồ sơ nêu trên, tỉ lệ các doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vẫn ở mức tương đối thấp, chiếm khoảng 18% trong tổng số bộ hồ sơ được Cục thẩm định trong tháng 7, 82% hồ sơ còn tồn tại một số nội dung chưa phù hợp quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
    Để tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thiện thủ tục đăng ký, đối với các bộ hồ sơ cần hoàn thiện, Cục CT&BVNTD đã ra thông báo kết quả xử lý hồ sơ kèm theo danh mục chi tiết các điểm chưa phù hợp để doanh nghiệp chủ động rà soát và sửa lại đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ người tiêu dùng. 
    

[*Dịch vụ viễn thông bao gồm: Truyền hình trả tiền; Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất; Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả sau); Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước); Dịch vụ truy nhập internet]
    Đối với danh mục các lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo Quyết định 02/2012/QĐ-TTg và các văn bản sửa đổi bổ sung , trong tháng 7 năm 2021, các hồ sơ được trả kết quả hầu hết thuộc lĩnh vực mua bán căn hộ chung cư (hơn 80%), và lĩnh vực viễn thông (gần 20%). Các lĩnh vực khác không phát sinh hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại Cục CT&BVNTD trong tháng này.
    Các hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp được Cục tiếp nhận qua 04 nhóm phương thức (gửi trực tiếp; gửi qua bưu điện; gửi bằng phương tiện điện tử; qua dịch vụ công trực tuyến). Trong đó, hồ sơ được nộp và trả kết quả trên cổng dịch vụ công trực tuyến (mức độ 4) của Bộ Công Thương (https://dichvucong.moit.gov.vn/HomePage.aspx) đạt tỉ lệ cao (khoảng hơn 70%). 
    Với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, thủ tục nộp hồ sơ của doanh nghiệp, xử lý hồ sơ và trả kết quả hồ sơ của Cục CT&BVNTD đều được thực hiện hoàn toàn thông qua môi trường mạng trực tuyến, tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp như giảm thời gian và chi phí đi lại để nộp hồ sơ; nâng cao tính minh bạch trong quá trình xử lý hồ sơ; đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trong bối cảnh tình hình dịch Covid19 có nhiều diễn biến phức tạp… 
     Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của các doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục đăng ký tại Cục CT&BVNTD được đăng tải công khai tại địa chỉ: http://hdm.vcca.gov.vn/?page=hdm 
 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương