BVNTD

Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng ASEAN (ACCP) ra mắt công cụ hỗ trợ giải quyết tranh chấp trực tuyến cho người tiêu dùng ASEAN (ODR)

Trong bối cảnh phát triển kinh tế tại ASEAN, các hoạt động giao thương xuyên biên giới giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Việc củng cố và duy trì niềm tin của người tiêu dùng khi tham gia các giao dịch thương mại xuyên biên giới càng trở nên quan trọng hơn đối với nền kinh tế khu vực ASEAN. Do đó, ngày 07 tháng 7 năm 2022, Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng ASEAN (ACCP) chính thức vận hành công cụ hỗ trợ giải quyết tranh chấp trực tuyến cho người tiêu dùng ASEAN trong các giao dịch thương mại xuyên biên giới (ODR).

Công cụ hỗ trợ giải quyết tranh chấp trực tuyến ra mắt tại Hội nghị bảo vệ người tiêu dùng ASEAN lần thứ 3 (ASEAN Consumer Protection Conference) vào ngày 28 tháng 6 với mục tiêu chính là nâng cao niềm tin của người tiêu dùng, sự tin tưởng vào thương mại điện tử và cung cấp tiện ích giúp người tiêu dùng khắc phục sự cố/ tranh chấp nếu có khi mua sản phẩm, hàng hóa hay dịch vụ từ các doanh nghiệp ở các Quốc gia thành viên ASEAN.

Công cụ hỗ trợ giải quyết tranh chấp trực tuyến là một trong những bước đầu tiên hướng tới việc phát triển Mạng lưới Giải quyết Tranh chấp Trực tuyến ASEAN và sẽ tiếp tục được hoàn thiện cho tới năm 2025. Đây là một trong những nội dung ưu tiên thuộc Kế hoạch các hoạt động trọng điểm trong công tác bảo vệ người tiêu dùng thuộc khu vực ASEAN giai đoạn 2021-2025 (ASAPCP 2025)

Người tiêu dùng thực hiện khiếu nại thông qua trang web và có thể theo dõi tiến trình khiếu nại của họ từ khi thông tin được gửi đến ACCP cho đến khi khiếu nại được giải quyết. Tất cả thông tin của người tiêu dùng và các tài liệu hỗ trợ cho vụ việc sẽ được bảo đảm tính bảo mật. Mỗi vụ việc khiếu nại dự kiến ​​sẽ được xử lý trong vòng 30 ngày làm việc và có thể sẽ kéo dài hơn tùy thuộc vào tính chất của vụ việc. Người tiêu dùng có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết tại đây: http://www.vcca.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&category_id=9343771e-96be-48b5-a35d-b8ea9bc1aa93&id=ee5089c2-dffe-40d2-887c-ada16d5e76c0

Để biết thêm thông tin về các hoạt động của ASEAN trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng, người tiêu dùng có thể truy cập trang web ACCP: www.aseanconsumer.org.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương