VCCA

Ủy ban Bảo vệ Người tiêu dùng ASEAN công bố Hướng dẫn của ASEAN về các tổ chức xã hội tham gia hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ủy ban Bảo vệ Người tiêu dùng ASEAN (ACCP) đã công bố Hướng dẫn của ASEAN về các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với mục tiêu đẩy mạnh phong trào người tiêu dùng trong khu vực.

Hướng dẫn này là minh chứng cho tính hợp pháp và tầm quan trọng của các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng đóng một vai trò quan trọng trong hai lĩnh vực chính:

Thứ nhất, thông tin, tư vấn, hỗ trợ và đại diện cho người tiêu dùng, với hệ thống mạng lưới hoạt động đến tận cấp cơ sở thông qua các chi hội của họ tại địa phương. Khi làm như vậy, họ giúp người tiêu dùng nâng cao sự tự tin và đưa ra quyết định mua hàng phù hợp hơn.

Thứ hai, đại diện cho tiếng nói của tập thể người tiêu dùng nói chung. Khi các quy định của pháp luật cho phép điều đó, hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có thể hỗ trợ cho các khiếu nại của tập thể người tiêu dùng, chẳng hạn giải quyết thông qua tòa án hoặc các cơ chế giải quyết tranh chấp (ADR) ngoài tòa án. Bên cạnh đó, việc tham vấn và tham gia của các hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình hoạch định chính sách là không thể thiếu để đảm bảo rằng các chính sách, pháp luật và quy định của nhà nước phù hợp với lợi ích hợp pháp và quyền của người tiêu dùng.

Các Hướng dẫn này được ACCP soạn thảo với sự tham vấn của những tổ chức, cá nhân ủng hộ người tiêu dùng, các hiệp hội, hội và các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đang hoạt động tại các nước thành viên; hướng tới việc áp dụng các Nguyên tắc Cấp cao ASEAN về Bảo vệ người tiêu dùng (AHLPCP), đáng chú ý là:

– Nguyên tắc 2 – Người tiêu dùng được trang bị các kỹ năng, kiến ​​thức, thông tin và sự tự tin để thực hiện Quyền lợi chính đáng của họ.

– Nguyên tắc 4 – Người tiêu dùng được tiếp cận với các nguồn tư vấn thích hợp và thuận tiện để giải quyết tranh chấp, bao gồm cơ chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án (ADR).

– Nguyên tắc 6 – Tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật tới người tiêu dùng.

– Nguyên tắc 7 – Đảm bảo việc hợp tác chặt chẽ giữa các cấp của Cơ quan quản lý nhà nước với Doanh nghiệp và các bên liên quan khác.

Theo Hướng dẫn của Liên hợp quốc về Bảo vệ người tiêu dùng (UNGCP), các chính phủ ở ASEAN được khuyến khích, thúc đẩy tạo môi trường thuận lợi cho công việc của các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để họ có thể hỗ trợ cho cộng đồng người tiêu dùng.

Trên cơ sở đó, Cục CT&BVNTD thông tin và đăng tải bản Hướng dẫn của ASEAN về các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nói trên để người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết.

Chi tiết về bản Hướng dẫn có thể tải Tại đây.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Tờ trình số 347/TTr-CP báo cáo Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi