BVNTD

Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến lần thứ 3 của Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng ASEAN (ACCP)

     Tiếp theo thành công của 02 Hội nghị trực tuyến trước đây, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ACCP tiếp tục tổ chức Hội nghị trực tuyến lần thứ 3 với nội dung tập trung vào việc hoàn thiện Báo cáo khu vực về Chỉ số trao quyền người tiêu dùng (ASEAN Consumer Empowerment Index – ACEI).

     Hoạt động khảo sát Chỉ số trao quyền người tiêu dùng đã được các quốc gia thành viên ASEAN triển khai thực hiện từ năm 2019. Tại Việt Nam, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương phối hợp với một số Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã thực hiện khảo sát 1.200 người tiêu dùng. Trên cơ sở đó, đã tổng hợp và hoàn thiện Báo cáo để gửi Ban thư ký ASEAN tổng hợp, xây dựng thành báo cáo chung của khu vực ASEAN.

     Tại Hội nghị, đại diện GIZ đánh giá cao sự phối hợp của các nước thành viên ASEAN trong việc tiến hành khảo sát và lập các báo cáo. Kết quả của báo cáo khu vực sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại khu vực ASEAN, đồng thời, là căn cứ để các nước thành viên tiếp tục thực hiện các hoạt động phù hợp nhằm cải thiện Chỉ số trao quyền cho người tiêu dùng tại quốc gia mình. Dự kiến, hoạt động khảo sát Chỉ số trao quyền cho người tiêu dùng lần thứ hai sẽ được tiếp tục thực hiện vào năm 2022.

     Kết thúc chương trình, Hội nghị đã cho ý kiến và thống nhất về nội dung, cấu trúc cơ bản của Báo cáo. Dự kiến, Báo cáo sẽ được công bố vào tháng 9 năm 2020./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương