BVNTD

Xử lý vi phạm quyền lợi Người tiêu dùng

TT

Tên doanh nghiệp

Hành vi vi phạm

Nghị định

Mức xử lý

Cơ quan ra quyết định

Tài liệu đính kèm

 

 

 

 

 

 

 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương