BVNTD

AM Castle hoàn tất thương vụ mua lại Tube Supply

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Tube Supply được thành lập năm 1986 bởi Paul Sorensen và Jerry Willeford. Tube Supply là một công ty hàng đầu thế giới chuyên cung cấp ống thép và thanh thép cho ngành công nghiệp dầu và khí đốt có trụ sở tại Houston, với doanh thu 208 triệu đô la trong 12 tháng tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2011. Tube Supply đã cung cấp những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao chủ yếu cho ngành công nghiệp sản xuất thiết bị lĩnh vực dầu khí khu vực Bắc Mỹ trong 25 năm vừa qua.

Công ty mua lại A.M Castle & Co. sẽ được điều hành bởi Nick Jones, là chủ tịch hiện tại của công ty con chuyên về dầu và khí đốt của công ty A.M. Castle. Ban quản lý hiện tại của Tube Supply bao gồm các nhà sáng lập Paul Sorensen và Jerry Willeford sẽ tiếp tục làm việc với công ty.

A.M. Castle được thành lập năm 1890, là một công ty phân phối toàn cầu về các sản phẩm nhựa và kim loại đặc biệt và dịch vụ chuỗi cung cấp.

Cổ phiếu của A.M. Castle tăng 45 xen, lên 8,46 đô la trong phiên giao dịch buổi sáng. Công ty này được tư vấn bởi công ty Jefferies

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương